B2B Velkoobchod
Porovnání
Můj účet
CZK Měna

Obchodní podmínky

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti HOLAS Lighting, s.r.o., IČO: 070 51 514, se sídlem Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 293775 („my“). Tyto Podmínky upravují vztahy mezi námi, jakožto prodávajícími a vámi, jakožto kupujícími na našem e-shopu („vy“), který najdete na webových stránkách www.holas-lighting.cz a www.svitidla-holas.cz („e-shop“). Náš e-shop nabízí interiérová i venkovní svítidla, osvětlení, příslušenství a další zboží zobrazené na e-shopu („zboží“). Nabízíme i některé služby, například realizační a servisní práce, konzultace, autorské projekty a další služby vyjmenované na e-shopu („služby“).

Doporučujeme, abyste si Podmínky přečetli celé. Pokud se vám ale do toho z nějakého důvodu nechce, připravili jsme pro vás shrnutí těch nejdůležitějších bodů:

 • Tyto Podmínky se vás týkají pouze, pokud jste spotřebitel. Pro podnikatele máme speciální obchodní podmínky, které najdete tady.
 • Po vložení zboží do košíku spolu s vyplněním požadovaných údajů a odesláním objednávky vytvoříte objednávku. Potom, co vám potvrdíme její přijetí, s námi uzavíráte Smlouvu.
 • Pokud se spletete a objednáte něco omylem, až do expedice objednávky můžete zpravidla nákup bezplatně a bez obav upravit nebo zrušit. Stačí nám zavolat a určitě najdeme nějaké řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.
 • U některého zboží máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od jeho doručení. V případě, že si nákup rozmyslíte (tzn. zboží jste nepoužili a chcete jej vrátit), můžete po převzetí zásilky bez obav do 14 dnů odstoupit od Smlouvy a zboží nám vrátit. Důvod vrácení uvádět nemusíte, ale když nám ho sdělíte, budeme moc rádi a pomůže nám to ve zlepšování našich služeb.
 • V případě služeb můžete od Smlouvy odstoupit pouze, pokud jsme je ještě nezačali poskytovat. Pokud si přejete svého práva na odstoupení od Smlouvy využít, zašlete nám formulář o odstoupení od smlouvy, který najdete v příloze těchto Podmínek a zboží nám doručte osobně nebo poštou na naši kamennou provozovnu, která sídlí na adrese Dr. Janského 953, 252 28, Černošice.
 • U zboží s návodem k použití si návod prosím pečlivě přečtěte.
 • Děláme všechno proto, aby reklamace byla vyřízená spravedlivě a co nejrychleji. Detaily
  k reklamacím najdete níže.
 • Při přebírání balíčku od přepravce si raději zkontrolujte, zda není obal poškozen. Nestává se to často, ale na pozdější reklamace poškození při přepravě už nemůžeme reagovat.
 • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí víc o tom, jak je zpracováváme, se můžete dozvědět tady.
 • Máte-li jakýkoli problém či dotaz, napište nám e-mail na info@holas-lighting.cz nebo zavolejte na (+420) 774 700 078. Jsme tu pro vás a rádi vám s čímkoli pomůžeme.

(1) ÚVOD
1.1. Tyto Podmínky se na vás vztahují pouze pokud jste spotřebitel, tedy pokud s námi uzavíráte smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
1.2. Cílem těchto Podmínek je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb či jiné smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím e-shopu („Smlouva“) a informovat vás o nich.
1.3. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.4. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve vlastní Smlouvě. Vše, co si odchylně sjednáme ve Smlouvě, má před Podmínkami přednost.
1.5. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi.
1.6. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.7. Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Jednoduše řečeno, změna Podmínek nebude mít vliv na už uskutečněné nákupy, ale jen na ty budoucí.
1.8. Můžete nás kontaktovat pomocí těchto údajů:
Adresa: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
E-mail: info@holas-lighting.cz
Telefon: (+420) 774 700 078

(2) ZÁKAZNICKÝ ÚČET
2.1. Na e-shopu si můžete zřídit zákaznický účet, který poskytuje různé výhody, jako je přehled předešlých objednávek, případné zákaznické slevy a další. Ze svého zákaznického účtu můžete objednávat zboží, nakupovat ale můžete i bez registrace účtu.
2.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje. V případě jakékoliv jejich změny jste také povinni je v zákaznickém účtu aktualizovat. Údaje poskytnuté v zákaznickém účtu a při objednávání zboží považujeme za správné a aktuální.
2.3. Zákaznický účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto informací potřebných pro přístup do zákaznického účtu jste povinni zachovávat mlčenlivost a měli byste je chránit proti zneužití. Neneseme odpovědnost za jakékoli zneužití zákaznického účtu třetími stranami.
2.4. Zákaznický účet je pouze váš a nejste oprávněni umožnit jeho použití třetím osobám.
2.5. V případě, že zjistíte, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do vašeho zákaznického účtu nebo k jeho zneužití, bezodkladně nás o tom informujte, my pak po dohodě s vámi můžeme zákaznický účet zablokovat.
2.6. Vezměte prosím na vědomí, že váš zákaznický účet můžeme zrušit, zejména pokud jej delší dobu nepoužíváte (min. 1 rok), nebo pokud porušíte své povinnosti ze Smlouvy nebo Podmínek. Často se to ale nestává a před smazáním účtu vám o tom dáme předem vědět.
2.7. Berte prosím na vědomí, že zákaznický účet ani e-shop nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu našeho hardwaru a softwaru nebo nezbytnou údržbu takového vybavení třetích stran. Obvykle se ale snažíme takovou údržbu provádět mimo standardní denní dobu a po předchozím upozornění. 

(3) JAK PROBÍHÁ OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ?
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a nejsme povinni ohledně takového zboží uzavřít Smlouvu.
3.2. Objednávku zboží můžete provést následovně:

3.2.1. prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci na e-shopu;
3.2.2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace účtu;
3.2.3. e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

3.3. Při vytváření objednávky si vyberete zboží, počet kusů zboží, způsob platby kupní ceny a způsob doručení zboží k vám. Vyplňte vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom vám mohli zboží doručit.
3.4. Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Je nezbytné, abyste před odesláním objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami a souhlasíte s nimi.
3.5. Po obdržení objednávky vytvořené online vám neprodleně e-mailem potvrdíme její obdržení. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření Smlouvy, není-li v něm uvedeno jinak. Jsme oprávněni vás po obdržení objednávky požádat o její dodatečné potvrzení (například pokud vaše objednávka bude neobvykle velká) nebo o potvrzení totožnosti (například pokud si nebudeme jisti správností nebo pravdivostí vámi zadaných údajů). Pokud objednávku nebo totožnost na naši výzvu nepotvrdíte, nemusíme s vámi Smlouvu uzavřít.
3.6. Smlouva je mezi námi uzavřena okamžikem, kdy na e-mail obdržíte potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci). Současně vám zašleme i tyto Podmínky v nezměnitelné podobě, popřípadě vám je zašleme poštou spolu se zbožím. Uzavřením Smlouvy se zavazujete za zboží zaplatit a my i vy se zavazujeme řídit těmito Podmínkami.
3.7. Pokud si zboží objednáte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, zašleme vám na e-mail (popřípadě SMS/poštou) naši nabídku společně s těmito Podmínkami. Smlouva mezi námi bude uzavřena okamžikem, kdy obdržíme váš písemný souhlas s takovou nabídkou (např. e-mailem).
3.8. Dokud vám přijetí objednávky nepotvrdíme, je možné ji zrušit, a to telefonicky nebo e mailem. Poté, co spolu uzavřeme Smlouvu, můžete objednávku zrušit pouze na základě naší vzájemné dohody. Pokud jsme objednávku ještě nevyexpedovali, jednoduše ji zrušíme. Pokud už je ale na cestě k vám, jste povinni nám uhradit náklady spojené s expedicí a vrácením zboží.
3.9. Pokud bychom náhodou zboží neměli aktuálně skladem, což se obvykle nestává, budeme vás o této skutečnosti ihned informovat a zároveň vás též seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. Můžete se rozhodnout, jestli chcete zaslat objednávku splněnou pouze z části, počkat na aktuálně nedostupné zboží nebo i objednávku zrušit a od Smlouvy odstoupit (bude nás to mrzet, ale pochopíme to). V případě zrušení objednávky z důvodu nedostupnosti zboží vám vrátíme peníze co nejdříve.
3.10. Při uzavírání Smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Musíme vás poučit o tom, že náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.
3.11. Pro případ, že by došlo k zjevně technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu objednávky, nejsme povinni vám takové za tuto zcela zjevně chybnou cenu zboží dodat. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám na e-mailem změněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy, Smlouva je pak v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou cenou
souhlasíte. 

(4) JAK NÁM ZBOŽÍ MŮŽETE ZAPLATIT?
4.1. Všechny ceny zboží a přepravy jsou včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v okamžiku objednávky zboží. Uvedené ceny přepravy jsou platné pouze při doručování v rámci České republiky. Pokud se dohodneme, můžeme s vámi uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.2. Pokud na e-shopu probíhá jakákoliv akční nabídka, pak platí do vyprodání zásob, po dobu určenou námi nebo do odvolání. Pokud není stanoveno jinak, případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně nijak kombinovat. Poskytujeme různé druhy slev, vy je můžete využít za splněných námi určených podmínek. V případě, že slevu (nebo slevový kupon) uplatníte v rozporu s danými pravidly, máme právo odmítnout uplatnění takové slevy, o čemž vás budeme vždy informovat. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou uvedeny přímo u ní (např. na slevovém kuponu), nebo proklikem na odkaz u ní uvedený.
4.3. Za zboží můžete zaplatit následujícími způsoby:

4.3.1. hotově nebo kartou při předání zboží (na dobírku nebo při osobním odběru);
4.3.2. převodem na náš bankovní účet 2601430005 / 2010 vedený u Fio banka, a.s. pro platbu v Kč nebo na účet v IBAN: CZ2920600000000001144268, SWIFT: CITFCZPPXXX vedený u Citfin, spořitelní družstvo pro platbu v EUR; Při odesílání platby prosíme uveďte variabilní symbol, který se shoduje s číslem objednávky. Pokud variabilní symbol neuvedete, můžeme mít problémy se spárováním vaší objednávky;
4.3.3. online platební kartou.

4.4. V případě platby při předání zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření Smlouvy.
4.5. Pokud objednáváte zboží ze zahraničí a máte zájem o vystavení zálohové faktury v EUR, kontaktujte nás a my vám ji rádi vystavíme.
4.6. Platit můžete v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). Při platbě v EUR vám cenu přepočítáme aktuálním kurzem, detaily budou uvedeny na zálohové faktuře.
4.7. Jsme oprávněni požadovat uhrazení celé kupní ceny včetně nákladů na dodání před odesláním objednávky. Tuto možnost využíváme především u zboží, které vám upravíme dle vašeho přání a má vyšší hodnotu. Vždy vás o tom ale dopředu informujeme u daného zboží.
4.8. Jsme plátcem daně z přidané hodnoty. Po uhrazení ceny zboží vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou vám zašleme elektronicky, nedohodneme-li se na jiném způsobu
doručení.

(5) JAK A KDY VÁM ZBOŽÍ DORUČÍME?
5.1. Zboží, u kterého je uvedeno „skladem“, máme k dispozici a odesíláme jej co možná nejdříve, zpravidla do druhého dne od objednání, popřípadě přijetí platby. V případě, že si dodávka výjimečně vyžádá delší období, vás o termínu dodání bezodkladně informujeme. Pokud se nedohodneme jinak, dodáme vám zboží vždy do 30 dnů od uzavření Smlouvy, v opačném případě můžete odstoupit od Smlouvy a my vám vrátíme uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud jste je platili.
5.2. V případě, že aktuálně zboží na skladě nemáme, vás o tom taktéž neprodleně informujeme a zároveň vás seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. Buď se dohodneme na delší době dodání anebo máte právo odstoupit od Smlouvy, čímž se objednávka zruší a my vám vrátíme peníze, které jsme od vás za ni přijali. Berte prosím na vědomí, že u některého zboží, zejména u toho, které přizpůsobujeme na míru dle vašich požadavků (např. svítidla značky Robers Leuchten), může být dodací lhůta delší (v řádu týdnů). Budeme se samozřejmě snažit, abyste i toto zboží měli co nejdříve u sebe.
5.3. Objednané zboží vám zašleme prostřednictvím přepravních služeb (jejich přehled najdete zde) nebo si jej můžete přijít vyzvednout osobně na naší provozovně na adrese Dr. Janského 953, 252 28 Černošice.
5.4. Poštovné a balné je účtováno dle aktuálního sazebníku, který se vám vždy zobrazí v rámci objednávkového procesu.

(6) JAK FUNGUJE PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ?
6.1. Zboží vám dodáme na místo určené v objednávce. Vy jste pak povinni toto zboží při dodání převzít. V případě, že zboží nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy a v takovém případě máme právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených (za uskladnění zboží max. 10 Kč za každý den prodlení, nejvýše však celkem 500 Kč, nebo do výše kupní ceny zboží, je-li nižší). Berte na vědomí, že pokud zboží nepřevezmete, nemusíme s vámi v budoucnu další Smlouvu uzavřít.
6.2. Po expedování každé zásilky posíláme informační e-mail (pokud byl správně zadán při objednávce), kde je uvedeno číslo zásilky.
6.3. V případě, že je zboží z důvodů na vaší straně nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží doporučujeme pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto ihned oznámit přepravci. V případě, že bude obal zboží porušen, nemusíte zásilku od přepravce převzít.
6.5. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny (včetně nákladu na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili. 

(7) JAK JE TO S ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY A VRÁCENÍM ZBOŽÍ?
7.1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky.
7.2. Vezměte prosím na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, zejména v případě zboží na míru. Je tomu tak například pokud vám vyrobíme svítidla dle vámi zadaných parametrů.
7.3. Pro odstoupení od Smlouvy můžete využít vzorový formulář, který najdete jako přílohu těchto Podmínek. Odstoupit ale můžete i jakýmkoliv jiným prohlášením učiněným vůči nám.
7.4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte zboží a my vám vrátíme zaplacenou kupní cenu včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme. Zboží nám musíte odeslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na zaslání zboží zpět k nám hradíte vy.
7.5. V případě odstoupení od Smlouvy vám vrátíme kupní cenu stejným způsobem, jakým jsme ji od vás původně přijali. Můžeme se ale dohodnout i na jiném způsobu vrácení kupní ceny. Kupní cenu vám vrátíme do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili. Platbu ale můžeme pozdržet až do chvíle, než nám dojde vrácené zboží zpět anebo do doby, než nám prokážete, že jste zboží odeslali (třeba potvrzením od dopravce).
7.6. Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako byste si ho prohlíželi v kamenném obchodě. Naše svítidla tak nemontujte, nepoužívejte je a neodstřihávejte systémové konektory. Pokud zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním snížíte jeho hodnotu, můžeme vám vrátit částku sníženou o náklady na uvedení zboží do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům.
7.7. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.
7.8. Zboží včetně všech případných dárků zašlete nebo osobně doručte na naši adresu provozovny Dr. Janského 953, 252 28 Černošice. Zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku. 

(8) REKLAMACE ZBOŽÍ
8.1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud je ke zboží potřeba.

8.2. Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou;
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

Za uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

8.3. Berte prosím na vědomí, že jste při instalaci osvětlení povinni zohlednit způsob využití zahrady, především druhy a potřeby rostlin a dřevin zasazených na zahradě. Některé druhy rostlin mohou být citlivé na světlo, proto umístění zdroje světla v jejich blízkosti může mít negativní vliv na jejich životnost a vzhled. Pokud provedeme instalaci my, na takové druhy rostlin jste povinni nás upozornit, abychom vám mohli doporučit vhodné umístění osvětlení. Za škody způsobené nevhodným rozmístěním osvětlení neneseme odpovědnost.
8.4. Odpovídáme vám za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou jsme podle Smlouvy provedli my nebo někdo jiný na naši odpovědnost.
8.5. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili, například nevhodnou péčí nebo používáním zboží v nevhodných podmínkách. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání. Opotřebením z obvyklého používání se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů.
8.6. Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
8.7. Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli věc používat. Třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení.
8.8. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě, dostupné nejpozději v okamžiku uzavření Smlouvy, uvedena doba, po kterou lze si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že vás uspokojíme nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li zboží mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (záruční list), který vám vydáme nejpozději při převzetí věci. Vadu krytou zárukou za jakost musíte vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby. Berte na vědomí, že záruka za jakost se nevztahuje na svítidla, od kterých jste odstřihli systémový konektor.
8.9. U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží. 

Postup reklamace zboží
8.10. Reklamaci můžete uplatnit online vyplněním tohoto formuláře, elektronicky na info@holas-lighting.cz, dopisem/osobně na adrese Dr. Janského 953, 252 28, Černošice, popřípadě telefonicky na (+420) 774 700 078. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku, nebudeme na něj brát zřetel.
8.11. Našim zákazníkům umožňujeme bezplatné vrácení reklamovaného zboží prostřednictvím Zásilkovny, a to zdarma. Jak při odeslání zboží postupovat se dozvíte zde.
8.12. Zboží dodejte čisté a kompletní, tedy tak, jak jste jej od nás obdrželi, abychom mohli reklamaci posoudit.
8.13. Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:
a) vaše kontaktní údaje;
b) popis vady zboží (např. světelný zdroj nesvítí, svítidlo svítí méně než dřív);
c) vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji dodání nového svítidla).

8.14. Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete
požadovat:
a) dodání nové věci bez vady; nebo
b) opravu věci,

ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým
nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména
s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.15. V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:
a) pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
b) když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více (posuzuje se individuálně);
c) pokud je vada podstatným porušením smlouvy; to je situace, kdy byste si zboží vůbec nezakoupili, pokud byste věděli, že k takovému porušení dojde;
d) když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

8.16. Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.
8.17. Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený námi nebo výrobcem někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte prosím vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
8.18. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. 

Vyřízení reklamace zboží
8.19. Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis), jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i v našem sídle.
8.20. Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.
8.21. Do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
8.22. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
8.23. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.
8.24. Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 

(9) JAKÉ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁMI NABÍZENÉ SLUŽBY?
9.1. Na našem e-shopu najdete přehled námi nabízených služeb včetně jejich popisu. U jednotlivých služeb jsou uvedeny ceny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Můžeme se ale dohodnout na poskytnutí služby za individuálně sjednaných podmínek.
9.2. V případě zájmu o naši službu nás můžete kontaktovat pomocí online formuláře dostupného na e-shopu u nabídky služby, telefonicky na (+420) 774 700 078 nebo e-mailem na info@holas-lighting.cz.
9.3. Neprodleně se s vámi spojíme a společně se domluvíme na konkrétních detailech. Poté vám písemně zašleme naši nabídku včetně sjednané ceny a přibližného data, do kterého vám služby poskytneme. Po písemném potvrzení nabídky z vaší strany je mezi námi uzavřena Smlouva a vy se zavazujete za poskytnuté služby zaplatit. Neprodleně po uzavření Smlouvy vám zašleme její potvrzení včetně těchto Podmínek ve formátu pdf.
9.4. Pokud je výsledkem poskytnutí služby vypracování a zaslání návrhu, například návrhu osvětlení vaší zahrady, autorského návrhu a podobně („návrh“), zašleme vám spolu s návrhem cenovou nabídku na zakoupení zboží a realizaci. Pokud o realizaci návrhu a zakoupení zboží z návrhu budete mít zájem, individuálně se dohodneme na bližších podmínkách a termínu realizace.
9.5. Aby pro vás naše služby byly co nejpřínosnější, budeme k tomu potřebovat vaši součinnost a vy jste povinni nám ji poskytnout. Pokud si objednáte tvorbu návrhu, budeme například potřebovat plán vaší zahrady, fotografie vizualizace a další podklady. Berte na vědomí, že pokud nám potřebnou součinnost neposkytnete, nebudeme schopni služby řádně poskytnout a neneseme odpovědnost za jakékoliv újmy z toho vzniklé.

Jak nám za služby zaplatíte?
9.6. Pokud je výsledkem našich Služeb vypracování návrhu, po uzavření Smlouvy vám vystavíme předpis úhrady – zálohovou fakturu, kterou vám zašleme na e-mail. Služby vám poskytneme (návrh vám doručíme) až po řádném uhrazení celé částky dle vystavené zálohové faktury. Po přijetí úhrady Vám vystavíme daňový doklad.
9.7. V případě služeb, jejichž výsledkem není vypracování návrhu (drobné servisní služby atd.), vám vystavíme fakturu až po jejich poskytnutí. V případě konzultací si vyhrazujeme právo požadovat platbu předem.
9.8. Datum splatnosti ceny a způsob úhrady budou uvedeny na (zálohové) faktuře.
9.9. Vyhrazujeme si právo cenu v průběhu poskytování služby měnit, dojde-li v průběhu poskytování služeb ke zjištění nových skutečností, které mají vliv na celkovou cenu. V těchto případech si vždy vyžádáme váš souhlas se změnou ceny.
9.10. V případě, že se dohodneme na realizaci návrhu, který jsme pro vás vypracovali, budeme po vás požadovat uhrazení zálohy předem. Záloha bude činit 80 % z celkové ceny realizace nebo částku v hodnotě předpokládaného nutného materiálu, který budeme používat. Zálohovou fakturu na úhradu zálohy vám vystavíme a zašleme na e-mail. Dokud nebude záloha zcela uhrazena, nezačneme s realizací návrhu. Po provedení kompletní realizace vám zašleme vyúčtování dle skutečného stavu realizace a druhou fakturu na zbylou částku. Berte prosím na vědomí, že cena sjednaná za realizaci návrhu zahrnuje pouze předpokládaný použitý materiál. Ačkoliv se snažíme být maximálně přesní, ve skutečnosti se může stát, že použijeme materiálu více a výsledná cena tak bude o něco vyšší. Pokud se tak stane, současně s fakturou na zaplacení zbytku ceny vám naúčtujeme i náklady za tyto dodatečné materiály. Při realizaci návrhu vás o nich budeme předem informovat.

Do kdy vám službu poskytneme?
9.11. Všechny služby se vám budeme snažit poskytnout co nejdříve dle vašich potřeb a našich časových možností. O přibližném termínu, do kterého bychom měli mít hotovo, vás budeme informovat už před uzavřením Smlouvy a pokud se termín jakkoliv změní, budeme vás o tom neprodleně informovat.

Odstoupení od Smlouvy u služeb
9.12. Obecně sice platí, že spotřebitel může odstoupit od Smlouvy učiněné přes internet, telefonicky, e-mailem či jinak na dálku do 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu. U Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb jsou ale výjimky. Pozorně si proto přečtěte následující odstavce.
9.13. Abychom vám mohli začít poskytovat služby ihned a nemuseli jste čekat, až uplyne 14denní lhůta k odstoupení od Smlouvy, musíte nám k tomu dát váš souhlas. Pokud nám takový souhlas udělíte a my započneme s poskytováním služeb ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, nemáte právo odstoupit od Smlouvy, pokud jsme vám služby již zcela poskytli. Je tomu například poté, co vám již dodáme objednaný návrh osvětlení zahrady.
9.14. Pokud jsme na vaši žádost začali ve 14denní lhůtě od uzavření Smlouvy služby poskytovat, ale ještě jsme je nedokončili, máte právo ve stejné lhůtě od Smlouvy odstoupit. My ale máme právo na úhradu poměrné části ze sjednané ceny za to, co jsme vám již poskytli do okamžiku odstoupení. Například pokud jsme se dohodli na pěti hodinových konzultacích a vy po třetí konzultaci ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy odstoupíte, máme právo na úhradu částky za tři konzultace.
9.15. Pokud nám souhlas, abychom mohli začít poskytovat služby už v prvních 14 dnech od uzavření Smlouvy, neudělíte, začneme je poskytovat až po uplynutí této lhůty. Vy si tak před tím, než se pustíme do práce můžete rozmyslet, jestli naše služby opravdu chcete a do 14 dnů od uzavření Smlouvy můžete od Smlouvy odstoupit. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který najdete jako přílohu těchto Podmínek. Odstoupit ale můžete i jakýmkoliv jiným prohlášením učiněným vůči nám. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a my vám do 14 dnů vrátíme veškeré od vás přijaté peněžní prostředky.
9.16. V případě odstoupení od Smlouvy nenesete žádné náklady s tím spojené.

Reklamace služeb
9.17. Pokud by cokoliv nebylo v pořádku, můžete naše služby reklamovat. Odpovídáme za to, že naše služby nemají vady, tedy že budou mít vlastnosti, které jsme si ujednali a chybí-li takové jednání, tak takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby. Berte na vědomí, že negarantujeme výsledek našich služeb a za vadu se nepovažuje vaše subjektivní nespokojenost s výsledkem (například pokud jsme při tvorbě návrhu postupovali dle dohody, ale výsledek se vám bohužel nelíbil. I v tomto případě se ale budeme snažit vyjít vám co nejvíc vstříc).
9.1. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu způsobili sami, například pokud jste nám neposkytli potřebnou součinnost k vyhotovení návrhu.
9.2. Vytknout vadu služeb (uplatnit reklamaci) můžete bez zbytečného odkladu poté, kdy jste ji mohli zjistit, nejpozději do šesti měsíců od jejího poskytnutí.
9.3. Reklamaci můžete uplatnit využitím online formuláře, e-mailem na info@holas-lighting.cz, telefonicky na (+420) 774 700 078 nebo osobně/dopisem na adrese naší provozovny Dr. Janského 953, 252 25, Černošice.
9.4. Pokud chcete uplatnit reklamaci, uveďte nám, s čím nejste spokojeni (např. návrh není úplný, konzultace trvala kratší než sjednanou dobu), jak si přejete vadu odstranit a jak vás můžeme kontaktovat. Při přijetí reklamace vám zašleme písemné potvrzení (reklamační protokol).
9.5. Máte právo na odstranění vady. Je-li možné vadu odstranit, můžete po nás požadovat:

a) opravu;
b) doplnění toho, co chybí;
c) přiměřenou slevu z ceny;

9.6. Pokud ale není v našich silách vadu odstranit, můžete od Smlouvy odstoupit, anebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
9.7. Reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů, o výsledku vás budeme informovat a zašleme vám potvrzení o vyřízení reklamace. Pokud reklamaci nevyřídíme včas, máte právo od Smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu.
9.8. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.
9.9. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.

Zvláštní ustanovení smlouvy o dílo
9.10. V případě, že by Smlouva byla kvalifikována jako smlouva o dílo, platí pro proces uzavírání Smlouvy, dodací a platební podmínky, převzetí zboží a uplatnění práv z vadného plnění přiměřeně ustanovení z těchto Podmínek. 

(10) ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ A OBALŮ
10.1. Protože vyrábíme elektrozařízení, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění prováděcích vyhlášek tohoto zákona („zákon o výrobcích s ukončenou životností“), nám stanoví některé povinnosti s tím spojené. S jejich plněním nám pomáhá kolektivní systém ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300L, který má v rámci České republiky vybudovanou hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče námi uváděné na trh, a který vysloužilá elektrozařízení ekologicky likviduje.
10.2. Pokud dále prodáváte od nás zakoupená elektrozařízení a jste tzv. posledním prodejcem, jste ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností povinni informovat spotřebitele (konečného uživatele) o způsobu zajištění zpětného odběru, a to předáním informací o příslušných provozovatelích kolektivních systémů. Výrobci jste povinni poskytnout součinnost, aby byl konečný uživatel o těchto informacích vhodným a účinným způsobem informován. Bližší informace naleznete zde.

Zpětný odběr elektrozařízení
10.3. Některá námi nabízená zboží (elektrozařízení – světelné zdroje) nesmí být po ukončení jeho živnosti vhozena do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdána na místo k tomu určené, aby byla zajištěna jejich ekologická likvidace. Toto zboží poznáte tak, že na jeho obalu, v záručním listě či v návodu k použití uveden symbol přeškrtnuté popelnice.
10.4. My pro vás bezplatně zajišťujeme zpětný odběr těchto elektrozařízení, což znamená, že je k nám po ukončení jejich životnosti můžete přinést a my už se postaráme o to, aby byly ekologicky zlikvidovány. Společně tak chráníme životní prostředí.
10.5. Odpadní elektrozařízení u nás můžete bezplatně odevzdat při nákupu nového elektrozařízení, a to v takovém počtu, ve kterém si kupujete nové elektrozařízení (kus za kus). Musí se ale jednat o elektrozařízení podobného typu. Když si od nás například zakoupíte dvě nové žárovky, můžete u nás zdarma nechat maximálně dvě nefunkční žárovky. Může se přitom jednat i o žárovky zakoupené u jiného prodejce.
10.6. Elektrozařízení na odběrné místo doneste kompletní a v nerozebraném stavu.
10.7. Vysloužilé elektrozařízení nám můžete předat:

10.7.1. v naší provozovně na adrese Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, a to kdykoliv během pracovní doby;
10.7.2. na základě domluvy při dodání nového výrobku na vámi zadanou adresu (my vám doručíme nové zakoupené zboží a vy nám předáte odpadní elektrozařízení). Na této možnosti je třeba se výslovně domluvit před expedicí objednávky, abychom na to byli připraveni.

10.8. Elektrozařízení můžete odložit i na jiná místa zpětného odběru. Seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici zde. Můžete využít i zpětného odběru v rámci sběrného dvora vaší obce. Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery v ulicích. Jejich seznam naleznete zde. Následný odvoz a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajišťuje společnost ASEKOL a.s.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů
10.9. Pokud máte vysloužilé baterie nebo akumulátory, doporučujeme je odevzdat k recyklaci na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s. Klasické nenabíjecí baterie můžete případně bezplatně předat i nám na adrese Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, a to kdykoliv během pracovní doby.

Zpětný odběr obalů
10.10. Jelikož naše výrobky dodáváme v krabicích a jiných obalech, máme povinnost zajistit zpětný odběr obalů. Proto jsme se spojili se společností EKO-KOM a.s., IČO: 251 34 701, sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, která nám se zpětným odběrem pomáhá. Abyste s námi chránili životní prostředí, stačí, abyste obaly vyhodili do správného barevného kontejneru na tříděný odpad a díky EKO-KOM a.s. bude odpad recyklován.

(11) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. S vašimi osobními údaji zacházíme v souladu s právními předpisy a chráníme je jako oko v hlavě. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Jak je to s ochranou osobních údajů naleznete ve zvláštním dokumentu zde.
11.2. Bez vašeho souhlasu nebudeme pořizovat kopie podkladů, které nám předáte.
11.3. Nákupem u nás souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení (nabídek, ceníků, akcí apod.) váš e-mail, který jste uvedli v objednávce nebo zákaznickém účtu. Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na odkaz přímo v obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu.

(12) JAKÁ MÁME NAVZÁJEM DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI?
12.1. Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši e-mailovou adresu.
12.2. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
12.3. Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

(13) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
13.2. Při řešení sporů ze Smlouvy můžete využít i online platformu zřízenou Evropskou komisí nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
13.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

(14) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
14.1. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
14.2. Všechna práva k našemu e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez našeho písemného souhlasu.
14.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Při využívání e-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
14.4. Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.
14.5. Přílohu těchto Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Tyto Podmínky platí od 27. 1. 2023 a můžete si je stáhnout také v PDF. 

Hodnocení obchodu

5.0 z 5 hvězdiček
Zobrazit více
09.07.2024 09:04

Všechno super, moc děkujeme! :)

Martina Eisler
07.07.2024 10:39

👍

Anonymní zákazník
25.06.2024 13:42

Eshop mohu maximalne doporucit!!!

Daniel Telarik
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.