Vážení zákazníci, z důvodu dovolené máme do 30.7.2024 omezený provoz kanceláře. Osobní odběr zboží je možný pouze do 12 hod., nebo v jiný termín po předešlé domluvě. Děkujeme za pochopení.
B2B Velkoobchod
Porovnání
Můj účet
CZK Měna

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vyřízení vaší objednávky, plnění zákonných povinností, nabízení produktů a služeb a ochranu právních nároků. Právním základem zpracování osobních údajů může být udělení souhlasu a nebo jiný právní základ, jako je například oprávněný zájem nebo plnění právních povinností. 

Tato stránka má za úkol vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem vaše informace využíváme, jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IČ 07051514 se sídlem v Dr. Janského 953,  252 28 Černošice (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou

HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
E-mail: info@holas-lighting.cz
Tel: (+420) 774 700 078

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2.3. Jaku kupující potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byl/a poučen/a o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa, údaje související s dopravou a platbou za zboží, případné osobní údaje v Poznámce k objednávce). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4.  DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dálé po dobu nutnou pro účely archivování (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a vedení uživatelského účtu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.  PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující pro Správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat
 • účetní firma na základě smlouvy,
 • zasilatelé zboží na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové služby.

konkrétně dle aktuálního seznamu:

Vámi vybraný přepravce

PPL CZ s.r.o., IČO 25194798
Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306
TOPTRANS EU, a.s., IČO 28202376
RABEN LOGISTICS CZECH S.R.O., IČO 24705128

Společnosti zprostředkující platby

Fio banka, a.s.,
Citfin - Finanční trhy, a.s. (EUR platby)
Comgate a.s., IČO 27924505

Webhosting a další technické služby spojené s chodem e-shopu

NORMSERVIS s.r.o., IČO 26249324

Všichni zpracovatelé osobních údajů, uvedení v tomto dokumentu, mohou nakládat s osobními údaji pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

Dalšími příjemci mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady. Správce si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu. 

6.   VAŠE PRÁVA

6.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby, které mají

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, záznamy o přístupech, evidence klíčů, antivirový program, šifrování, zálohy.

7.2 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 2. 2024

Hodnocení obchodu

5.0 z 5 hvězdiček
Zobrazit více
09.07.2024 09:04

Všechno super, moc děkujeme! :)

Martina Eisler
07.07.2024 10:39

👍

Anonymní zákazník
25.06.2024 13:42

Eshop mohu maximalne doporucit!!!

Daniel Telarik
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.